Call for Chapter

MAKRO İKTİSAT TEMALI

KİTAP BÖLÜMÜ DAVETİ


Sizleri, Makro İktisadi konuları uygulamalı olarak incelemeyi amaçlayan ve 2024 yılının Ekim ayında Gazi Kitabevi tarafından yayımlanması planlanan “Makro İktisadi Konulara Ampirik Yaklaşımlar” adlı editörlü kitapta bölüm yazarı olmaya davet ediyorum.


Gazi Kitabevi, en az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet gösteren, yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulunca tanınan, yükseköğretim kurumlarının kataloglarında yer alan, Türkçe ile birlikte farklı dillerde yayın yapan bir kitabevidir. Dolayısıyla, hazırlanması planlanan editörlü kitap hem 2024 doçentlik kriterlerine (diğer uluslararası/ulusal kitapta bölüm, 3 Puan) hem de akademik teşvik kriterlerine uygundur. Fakat özellikle belirtmek gerekir ki 2024 yılının Mart ayında yürürlüğe giren Doçentlik kriterlerine göre editörlü kitapta yer alan tüm bölümlerin başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olması gerekmektedir. Bu bağlamda, bu kitabın ana teması makro iktisattır ve doçentlik başvurusunu Makro İktisat bilim alanında yapacak adaylar için uygun olabileceğini belirtmek isterim. 


Aşağıdaki linkler vasıtasıyla çalışma ile ilgili Davet Mektubuna, Afişe, Başvuru Formuna ve Yazım Kılavuzuna ulaşabilirsiniz. Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Şehid GÖRÜŞ
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü
msgorus@aybu.edu.tr